Fjällgårdens framtid

Credos styrelse tog under 2016 initiativ till att se över formerna för hur Fjällgårdens verksamhet organiseras och drivs. Syftet är att säkerställa att den kompetens och det långsiktiga engagemang som behövs för att utveckla och driva Fjällgårdens arbete framöver finns.

I dagens struktur, där stora delar av Fjällgårdens långsiktiga planering ligger på Credos styrelse och generalsekretarere, begränsas möjligheten för Fjällgården att drivas och utvecklas på ett bra sätt. Dagens struktur innebär också att tid och engagemang i Credos styrelse och för generalsekreteraren läggs på frågor kring Fjällgårdens drift och underhåll på bekostnad av skol- och studentarbetet.

Styrelsen har därför föreslagit att ansvaret för drift och underhåll av Fjällgården skulle överföras till en självständig styrelse som kan sättas samman utifrån behovet av långsiktigt engagemang och kompetens i just Fjällgårdens behov och frågeställningar. En sådan lösning skulle ge bättre förutsättningar för arbetet på Fjällgården att fortsätta drivas och utvecklas i framtiden.

För att inbjuda alla Fjällgårdens vänner och understödjare till samtal i frågan har styrelsen därför inbjudit till två möten under våren 2017.

Det första mötet är lördag 21 januari kl 14.00 i Stockholm (Utsikten, Rehnsgatan 20).

Uppdatering 170126: Givande samtal om Fjällgården
Nu finns det en sammanfattning (PDF) av samtalet: dokumentet Samtal om Fjällgården 2017-01-21.pdf
Läs om bakgrunden till samtalet, fakta om Fjällgården just nu, frågor som måste besvaras, konkreta förslag på vad som kan göras för att säkra att Fjällgården får fortsätta tjäna evangeliet.

Det andra mötet är lördag 22 april kl. 14.00. Plats ej bestämd.

Parallellt med dessa möten kommer det också att finnas möjlighet till samtal på Fjällgårdens Facebook-sida och möjlighet att höra av sig till någon av nedanstående kontaktpersoner.

Styrelsen: Torkel Lindahl, 070-397 85 23, torkel@etlindahl.se
Styrelsen: Anders Rönnblom, 070-633 22 68, oa.ronnblom@telia.com

klart.se