Fjällgårdens framtid

Credos styrelse tog under 2016 initiativ till att se över formerna för hur Fjällgårdens verksamhet organiseras och drivs. Syftet är att säkerställa att den kompetens och det långsiktiga engagemang som behövs för att utveckla och driva Fjällgårdens arbete framöver finns.

I dagens struktur, där stora delar av Fjällgårdens långsiktiga planering ligger på Credos styrelse och generalsekretarere, begränsas möjligheten för Fjällgården att drivas och utvecklas på ett bra sätt. Dagens struktur innebär också att tid och engagemang i Credos styrelse och för generalsekreteraren läggs på frågor kring Fjällgårdens drift och underhåll på bekostnad av skol- och studentarbetet.

Styrelsen har därför föreslagit att ansvaret för drift och underhåll av Fjällgården skulle överföras till en självständig styrelse som kan sättas samman utifrån behovet av långsiktigt engagemang och kompetens i just Fjällgårdens behov och frågeställningar. En sådan lösning skulle ge bättre förutsättningar för arbetet på Fjällgården att fortsätta drivas och utvecklas i framtiden.

------------------

Den 21 januari 2017 hölls det första informationsmötet i anslutning till Credos styrelsesammanträde, där framtiden för Fjällgården diskuterades. En sammanfattning av detta möte finns här (PDF).

För den som inte hade möjlighet att vara med då, kommer ett motsvarande informationsmöte att äga rum i anslutning till Credos styrelsesammanträde i Johannebergskyrkans församlingshem i Göteborg, lördagen den 22 april kl 14:00. En sammanfattning av detta möte finns här (PDF).

Alla som vill arbeta konkret med frågan om hur framtiden för Fjällgården ska organiseras på bästa sätt, är välkomna till ett första arbetsmöte, lördagen den 6 maj kl 13:00. Plats: Stockholm.

------------------

Parallellt med dessa möten kommer det också att finnas möjlighet till samtal på Fjällgårdens Facebook-sida och möjlighet att höra av sig till någon av nedanstående kontaktpersoner.

Styrelsen: Torkel Lindahl, 070-397 85 23, torkel@etlindahl.se
Styrelsen: Anders Rönnblom, 070-633 22 68, oa.ronnblom@telia.com