Våra egna läger


KONFIRMANDLÄGER 2022 och framåt

Se credofjallgard.se/konfirmation


SENIORLÄGER

återkommer augusti 2022

 


 

FJÄLLGÅRDSFESTEN på Credo fjällgård 8-10 oktober

Med invigning av föreståndarbostaden Nya Rönneseths

Information och program

Anmälan: https://dinkurs.se/fjallgardsfest2021

Frågor? Kontakta info@credofjallgard.se


ÄKTENSKAPSKURSEN 28-31 oktober

En praktisk kurs som ger verktyg för att bygga en stark och sund relation med ett livslångt perspektiv

Lars och Nenne Häggberg

Mer information...

Anmälan: dinkurs.se/aktenskapskursen2021


ALLHELGONALÄGER 3-7 november, för ungdomar 16-25 år

Info och program

Anmälan: dinkurs.se/allhelgona2021


NYÅRSLÄGER FÖR UNGA VUXNA  28 december-2 januari

För dig melan 20 och 40

Specialpris 2 000:-

Mer info

Anmälan: dinkurs.se/nyar2122